صفحه اصلی / اخبار / وبینار پاییز ۱۴۰۰، جوش نخوردگی شکستگیهای اندام تحتانی برگزار شد

وبینار پاییز ۱۴۰۰، جوش نخوردگی شکستگیهای اندام تحتانی برگزار شد

وبینار پوتا پاییز ۱۴۰۰ با عنوان : جوش نخوردگی شکستگیهای اندام تحتانی

۳۰ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۱۸-۲۱

 

سوالات همایش

درباره admin