صفحه اصلی / اخبار / گزارش DKOU 2019

گزارش DKOU 2019

امسال برای چهارمین سال متوالی انجمن پوتا توانست با موفقیت در کنفرانس سالیانه انجمن ارتوپدی تروماتولوژی آلمانDKOU شرکت فعال داشته باشد و برگزار کننده دو Session از این کنفرانس باشد. این کنفرانس همه ساله در ماه اکتبر در شهر برلین برگزار می شود و بزرگترین کنفرانس ارتوپدی اروپا میباشد. شرکت کنندگان ایرانی ما در این دو Session آقایان دکتر ابراهیم پور، توکلی، ابوالقاسمیان، زنگنه، غزنوی، وثوقی، اخوت پور و عموزاده بودند.

اعضای تیم پوتا در حال ارائه سخنرانی در کنفانس بین المللی انجمن ارتوپدی تروماتولوژی آلمان .دکترها: ابراهیم پور، زنگنه، ابوالقاسمیان، غزنوی، اخوت پور، وثوقی، توکلی

درباره admin