صفحه اصلی / اعضای هیات بورد پوتا

اعضای هیات بورد پوتا

هیات بورد پوتا ترکیبی متنوع از نظر تخصص و دامنه سنی و درعین حال همگن از نظر اشراف بر علم روز ارتوپدی دنیا را شامل می شود. آزمون حاضر، حاصل همکاری صمیمانه یکایک این اساتید بزرگوار است.

 

اعضای هیات بورد پوتا (به ترتیب حروف الفبا)
ردیف نام و نام خانوادگی رتبه علمی
۱ دکتر عادل ابراهیم پور دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
۲ دکتر منصور  ابوالقاسمیان استادیار دانشگاه ایران- دبیر هیات بورد پوتا
۳ دکتر محمد علی اخوت پور استادیار دانشگاه شهید بهشتی
۴ دکتر حسین اصلانی دانشیار دانشگاه تبریز
۵ دکتر محسن توکلی ریاست انجمن پوتا
۶ دکتر محمد علی تحریریان  استادیار دانشگاه اصفهان
۷ دکتر محمد تهامی استادیار دانشگاه شیراز
۸ دکتر ذبیح الله حسن زاده استادیار پژوهشی بازنشسته
۹ دکتر بابک حق پناه استادیار دانشگاه کاشان
۱۰ دکتر حسین خطیبی استادیار بازنشسته دانشگاه شهید بهشتی
۱۱ دکتر مهران رادی فلوشیپ جراحی زانو
۱۲ دکتر بابک سیاوشی دانشیار دانشگاه تهران
۱۳ دکتر رضا صفی استاد بازنشسته دانشگاه ایران
۱۴ دکتر امیر صادقی فر استادیار دانشگاه کرمان
۱۵ دکتر امیر صباغ زاده استادیار دانشگاه شهید بهشتی
۱۶ دکتر خلیل علی زاد ه استاد بازنشسته دانشگاه شهید بهشتی
۱۷ دکتر علیرضا غزنوی استادیار دانشگاه ایران
۱۸ دکتر کاوه قرنی زاده استادیار دانشگاه ایران
۱۹ دکتر حسن قندهاری دانشیار دانشگاه ایران
۲۰ دکتر محمد نصیر نادری فلوشیپ جراحی شانه
۲۱ دکتر محمد رضا میعاد فلوشیب جراحی پا و مچ پا
۲۲ دکتر کامران مظفریان دانشیار دانشگاه شیراز
۲۳ دکتر سید محمد جواد مرتضوی استاد دانشگاه تهران
۲۴ دکتر علیرضا منافی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
۲۵ دکتر بابک میرزاشاهی استادیار دانشگاه تهران
۲۶ دکتر بیژن نجد مظهر دانشیار دانشگاه ایران
۲۷ دکتر امین مرادی دانشیار دانشگاه تبریز
۲۸ دکتر فرشاد نیکوئی استادیار دانشگاه ایران
۲۹ دکتر مرتضی نخعی امرودی دانشیار دانشگاه ایران
۳۰ دکتر بیژن ولی اللهی استادیار دانشگاه ایران
۳۱ دکتر حسینعلی هادی استادیار دانشگاه اراک