اطلاعیه ها
خانه / همایش فصلی بهار ۹۷

همایش فصلی بهار ۹۷

برنامه فصلی پوتا جمعه ۳۱ فروردین ۹۷

مشکلات و چالش ها در اینتر نال فیکساسیون
دبیر برنامه: دکتر نیما باقری

۸ تا ۸:۳۰ : ثبت نام و اعلام برنامه

جلسه اول: اصول کلی

رئیس جلسه: ،آقایان دکتر رضا صفی – منصور ابو القاسمیان
۱۵ دقیقه درنظر گرفته شده در این قسمت شامل ارائه مقاله و سوال و جواب می باشد

۸:۳۰ تا ۸:۴۵ : اصول اینترنال فیکساسیون( پلیت : پیشگیری از بروز مشکلات ) دکتر محمد زارعی
۸:۴۵ تا ۹:۰۰ : اصول اینترنال فیکساسیون ( نیل: پیشگیری از بروز مشکلات) دکتر مهرداد صدیقی
۹:۰۰ تا ۹:۱۵ : اصول اینترنال فیکساسیون (پین گذاری از راه پوست:پیشگیری از بروز مشکلات) دکتر امیر رضا فرهود
۹:۱۵ تا ۹:۳۰ : اصول درمان مال یونیون بعد از اینتر نال فیکساسیون دکتر سروش بغدادی
۹:۳۰ تا ۰۹:۴۵ : اصول درمان نان یونیون بعد از اینترنال فیکساسیون دکتر بابک میرزاشاهی
۰۹:۴۵ تا ۱۰:۰۰ : اصول درمان عفونت بعد از اینترنال فیکساسیون دکتر ذبیح الله حسن زاده
۱۰:۰۰ تا ۱۰:۱۵: مشکلات فیکساسیون در شکستگی های پاتولوژیک دکتر صادق صابری
۱۰:۱۵ تا ۱۰:۲۵ : نقش داروی تری پارتاید در یونیون شکستگی ها دکتر میر علیایی
۱۰:۲۵ تا ۱۰:۵۰ : استراحت و پذیرایی

جلسه دوم: معرفی بیمارو بحث

رئیس جلسه: آقایان دکتر سید محمد جواد مرتضوی- دکتر امیر رضا فرهود

۱۰:۵۰ تا ۱۱:۰۰ : اثر درمانى تریپاراتاید در عوارض delayed union شکستگى هاوافزایش استئوژنسیس استخوانهاى اطراف مفصل ران دکتر مسعود نوروزی
۱۱:۰۰ تا ۱۱:۲۰ : معرفی و بحث بیماران با مشکلات فیکساسیون داخلی در پروگزیمال و شفت هومروس دکتر محمدرضا گیتی
۱۱:۲۰ تا ۱۱:۴۰ : معرفی و بحث بیماران با ترومای آرنج مشکلات تشخیصی و درمان دکتر عادل ابراهیم پور
۱۱:۴۰ تا ۱۲:۰۰ : معرفی و بحث بیماران با مشکلات فیکساسیون داخلی در دست و مچ دست دکتر فریور لاهیجی
۱۲:۰۰تا ۱۲:۲۰ : معرفی و بحث بیماران با مشکلات فیکساسیون داخلی در شکستگی های لگن دکتر رضا زندی
۱۲:۲۰ تا ۱۲:۴۰ : معرفی و بحث بیماران با مشکلات فیکساسیون داخلی در پروگزیمال فمور دکترمنصور ابوالقاسمیان
۱۲:۴۰ تا ۱۳:۰۰ : معرفی و بحث بیماران با مشکلات فیکساسیون داخلی در فمور و دیستال فمور دکتر فرزاد عمو زاده
۱۳:۰۰ تا ۱۳:۱۵ : معرفی و بحث بیماران با مشکلات فیکساسیون داخلی در پروکسیمال و شفت تیبیا دکتر امیر صباغ زاده
۱۳:۱۵ تا ۱۳:۳۵ : معرفی و بحث بیماران با مشکلات فیکساسیون داخلی در مچ پا و پا دکتر محسن توکلی
۱۳:۳۵ تا۱۳:۵۰: معرفی و بحث مشکلات فیکساسیون در شکستگی اندام تحتانی اطفال دکتر علیرضا غزنوی
۱۳:۵۰ تا ۱۴:۰۰ جواب سوالات و معرفی برندگان
۱۴:۰۰ پایان برنامه و نهار