صفحه اصلی / همایش فصلی بهار ۹۸

همایش فصلی بهار ۹۸

همایش فصلی پوتا ۶ اردیبهشت ۹۸

اشتراک تجارب در عوارض درمان شکستگیها
دبیر علمی :آقای دکتر فرزاد عموزاد

 

آقای دکتر کاظمیان- آقای دکتر لاهیجی        جلسه اول :   رئیس جلسه: ۸-۳۰-۱۰:۳۲
                                    سخنران عنوان ساعت
آقای دکتر امیدیان شکستگی ساق ۸:۳۰-۸:۴۰
آقای دکتر اتحاد شکستگی کالکانئوس

 

۸:۴۰-۸:۵۰
آقای دکتر مقتدائی شکستگی ران ۸:۵۰-۹
آقای دکتر سیاوشی شکستگی پلاتو و ساق ۹-۹:۱۰
آقای دکتر اسماعیلی جاه خارج سازی پلک بازو ۹:۱۰-۹:۲۰
آقای دکتر ابراهیم پور میله گذاری تیبیا ۹:۲۰-۹:۳۰
آقای دکتر قندهاری شکستگی اسپاین ۹:۳۰-۹:۴۰
آقای دکتر میربلوک شکستگی اسپاین ۹:۴۰-۹٫۵۰
آقای دکتر کاظمیان دکتر فیضی اشتباهات رایج در وسیله گذاری ۹:۵۰-۱۰
آقای دکتر غزنوی شکستگی هیپ در اطفال ۱۰ -۱۰٫۱۰
آقای دکتر مهرپور Failure of preoperative planning ۱۰:۱۰-۱۰:۳۰
استراحت ۱۰:۳۰-۱۱
جلسه دوم   رئیس جلسه آقای دکتر اسماعیلی جاه . آقای دکتر قندهاری  
آقای دکتر توکلی Violence of principle ۱۱-۱۱:۱۵
آقای دکتر رادمهر خطاهای رایج در تفسیر رادیوگرافی ۱۱:۱۵-۱۱:۳۰
آقای دکتر لاهیجی تظاهرات غیر معمول تومور استخوان ۱۱:۳۰-۱۱:۴۰
آقای دکتر نجد تظاهرات غیرمعمول تومور مچ دست ۱۱:۴۰-۱۱:۵۰
آقای دکتر کامرانی نکاتی در مورد خارج سازی پلاک ۱۱:۵۰-۱۲
آقای دکتر نخعی شکستگی پروگزیمال بازو ۱۲-۱۲:۱۰
آقای دکتر خطیبی شکستگی لگن ۱۲:۱۰-۱۲:۲۰
آقای دکتر یگانه شکستگی لگن ۱۲:۲۰-۱۲:۳۰
آقای دکتر سجادی شکستگی پلاتو ۱۲:۳۰-۱۲:۴۰
آقای دکتر سرزعیم نان یونیون ران ۱۲٫۴۰:۱۲٫۵۰
آقای دکتر رضوی پور شکستگی آرنج و بازو ۱۲٫۵۰:۱۳
آقای دکتر اخوت پور شکستگی آرنج ۱۳:۱۳٫۱۰
آقای دکتر صدیقی آسیب بافت نرم ۱۳٫۱۰:۱۳٫۲۰
  جواب سوالات ۱۳:۲۰-۱۳:۳۰
  ناهار ۱۳:۳۰-۱۴

 

سوالات همایش

 

سوالات مربوط به آقای دکتر اسماعیلی جاه

۱-بهترین land markبرای پیدا کردن عصب رادیال در پشت بازو کدام گزینه است
الف: دو و نیم سانت بالا تر از راس فاشیای triceps
ب:حدود دو و نیم سانت بالاتر از راس فاشیای triceps بسته به قد بیمار
ج:پایین محل تلاقی فاشیای triceps
د: دو و نیم سانت پایین تر از لبه پایینی grater tuberosity

سوالات مربوط به آقای دکتر قندهاری

۲-پس ازدرمان شکستگی مهره های توراسیک با بریس ،اولین رادیوگرافی کنترل چند هفته بعد انجام می‌شود ؟
الف) ۱
ب)۲.
ج )۳.
د)۴

۳-طول درمان شکستگی burst بصورت نگهدارنده،چند هفته بیحرکتی در بریس است؟
الف)۸.
ب) ۱۰.
ج)۱۲.
د)۱۶

۴-در مرحله حاد شکستگی های ستون فقرات ،بهترین روش تشخیص پارگی لیگامانهای خلفی کدام است؟
الف) رادیوگرافی flexion-extension.
ب)سی تی اسکن.
ج)ام ار آ.
د ) اسکن هسته ای

سوالات مربوط به آقای دکتر میربلوک

۵-درصد شیوع تنگی کانال نخاعی بدون علامت در افراد بالای شصت سال چقدر است؟…درصد
الف) ده
ب)بیست
ج)چهل
د) شصت

۶-شایع ترین سندرم نخاعی کدام است؟
الف)سنترال کورد
ب)کونوس مدولاریس
ج)انتریور کورد
د)بوستریور کورد

سوالات مربوط به آقای دکتر فیضی

۷-انتخاب نوع فیکساسیون براساس نوع شکستگی در کدام گزینه مناسبتر است؟
الف:شکستگی عرضی با گپ ۳میلی مترکه با پلاک DCP فیکس شده است(Rigid)
ب:شکستگی عرضی بدون گپ که با LCP فیکس شده است(Relative)
ج: شکستگی چند قطعه با گپ. ۳ میلیمتری که با پلاک LCP فیکس شده است . (Relative)
د:شکستگی چند قطعه با گپ ۳میلی متر که با DCP فیکس شده است.(Rigid)

۸-در کدام مورد توصیه به Tapping قبل از تعبیه پیچ میکنید؟
الف:پیچ کنسلوس در متافیز مرد. ۷۰ساله /
ب:پیچ کورتیکال Self tapping در دیافیز جوان ۲۰ساله
ج: پیچ کنسلوس در متافیز کودک ۸ساله
د:پیچ کورتیکال Self tapping در دیافیز کودک۱۰ ساله

۹-در اینتر لاک شکستگی متا دیافیزیال فمور در هنگام ریم کردن متوجه دفورمیتی والگوس و پوستریور انگولیشن میشویدBlocking Screw ناحیه متافیز را در چه موقعیتی قرار میدهید؟
الف:مدیال و پوستریور
ب:مدیال و آنتریور
ج:لترال و پوستریور
د:لترال و آنتریور

۱۰-کدام گزینه در مقابل Pull Out مقاومت کمتری دارد؟
الف: پیچ کورتیکال ۳٫۵
ب:پیچ کنسلوس ۳٫۵
ج:پیچ لاکینگ ۳٫۵
د:پیچ لاکینگ ۴٫۵

سوالات مربوط به آقای دکتر مهرپور

۱۱-در یک شکستگی خرد شده ران که با LCP بصورت Bridging فیکس شده است میزان plate screw density چقدر باید باشد؟
الف) حدود ۰٫۳
ب) حدود ۰٫۵
ج) حدود۰٫۷
د) حدود ۱

۱۲-حد اقل طول پلاک برای فیکس کردن یک شکستگی خورد شده استخوان ران چند برابرطول قطعه خورد شده باید باشد؟
الف) دو تا سه برابر
ب) چهار تا پنج برابر
ج) هفت تا هشت برابر
د) حدود ده برابر

۱۳-کدام شکستگی زیر از طریق enchandrel ossification جوش نمی خورد؟
الف) شکتسگی عرضی فمور که با کونچر درمان شده است
ب) شکستگی اسپیمال فمور که با دو پیچ las و یک پلاک فیکس شده است
ج) شکستگی چند قطعه فمور که با bridging plate فیکس شده است
د) شکستگی برون جابجائی تیبیا که با گچ گیری درمان شده است

سوالات مربوط به آقای دکتر توکلی

۱۴-کدام یک از شکستگی های زیرهمیشه نیاز به absolute stability دارد؟
الف- شکستگی داخل مفصلی
ب- شکستکی چند قطعه ای دیافیز
ج- شکستگی متافیز
د- شکستگی سالتر هاریس

۱۵-کدامیک از ایمپلانت های زیر absolute stability نمی دهند؟
الف- Lag screw
ب—Compression plate
ج- Tension band wire
د- Bridge plate

۱۶-کدام شکستگی زیر نیاز به relative stability را دارد؟
الف- شکستگی ساده دیافیز
ب- شکستگی چند قطعه ای دیافیز
ج- شکستگی دوبل ساعد
د- شکستگی متافیز

۱۷-کدام یک از ایمپانت های زیر relative stability نمی دهند؟
الف- Intramedullary nail
ب- External fixation
ج- Buttress plate
د-Bridge plate

سوالات مربوط به آقای دکتر رادمهر

۱۸-بیماریکه مشکوک به شکستگی است در رادیوگرافی ساده بصورت نرمال دیده می شود کدامیک از موارد ذیل جهت بررسی بیشتر کمک کننده است:
الف) RN اسکن
ب) رادیوگرافی های کنترل
ج) MRI

۱۹-انجام رادیوگرافی ساده در کدامیک از موارد ذیل ارجح است؟
الف) مشاهده استخوانی
ب) آبسه استخوانی
ج) تومور نسج نرم

۲۰-مشاهده هوا در کدامیک از موارد ذیل احتمالش کمتر است؟
الف) تومور بدخیم استخوان
ب) آبسه داخل استخوانی
ج) گانگرن نسج نرمی

سوالات مربوط به آقای دکتر لاهیجی

۲۱-تشخیص افتراقی ضایعه استخوانی استخوان های کوچک دست که از نظر هیستولژی شباهت به تومر ژیانت سل دارد تمام موارد زیر هست بجز:
a. Aneurysmal bone cyst
b-Fibrosarcoma
c- Osteosarcoma
d- Hyperparathyroidism

۲۲-کودک ۱۲ ساله با درد در ناحیه زانوی چپ بعد از فعالیت های ورزشی طی سه ماه گذشته مراجعه کرده است.محتمل ترین تشخیص با توجه به رادیوگرافی کدام است؟


a. Non –ossifying fibroma
b- ABC
c- UBC
d- Telengiectic osteosarcoma

۲۳-کودک ۱۱ساله با رادیوگرافی زیر به شما ارجاع شده است. محتمل ترین تشخیص چه می باشد

a-Giant cell tumor
b-Nonossifying fibroma
c- Osteosarcoma
d-Chondroblastoma

سوالات مربوط به آقای دکتر کامرانی

۲۴-کدامیک از مشخصات زیر در یک پیچ شانس هرز شدن را بیشتر میکند؟
الف) پیچ ۳٫۵ مقابل پیچ ۴٫۵
ب)پیچ استیل در مقابل پیچ تیتانیوم
ج) پیچ کورتیکال در ماقبل پیچ لاکینگ
د)پیچ ستاره ای در مقابل پیچ شش بر

۲۵-کدام روش برای خارج کردن پیچ هرز لاکینگ کمترین موفقیت را دارد
الف) . Conical left-turn screw driver
ب) . Metal drill
ج) . Metal cutting burr
د) . Bending plate

۲۶-برای خارج کردن یک پلیت خلفی هومروس کدام داروی در حین عمل جراحی بهتر است داده نشود؟
الف). پروپوفول
ب) آتراکولیوم
ج)میدازولام
د) گاز NO2

سوالات مربوط به آقای دکتر سجادی

۲۷-بیمار اقای ٢٣ ساله با شکستگی پلاتو سمت لاترال split depressed با دپرسیون ١cm و سمت مدیال قطعه پوسترومدیال با step ١cm سطح مفصلی. اپروچ مناسب و دیوایس مناسب کدام است؟
الف) یک اپروچ میدلاین با پلاک لاک لاترال و مدیال
ب) دو اپروچ لاترال و پوسترومدیال و تثبیت لاترال با پلاک لاک و مدیال با دو پیچ
ج) یک اپروچ لاترال و تثبیت لاترال و مدیال با یک پلاک لاترال
د) دو اپروچ لاترال و پوستومدیال تثبیت لاترال و مدیال هر دو با پلاک

سوالات مربوط به آقای دکتر سرزعیم

۲۸-کدام یک از گزینه ها تعریف بهترى براى عدم جوش خوردگى شکستگى(nonunion)است؟
الف) عدم جوش خوردگى بعد از ٩ ماه و عدم پیشرفت علایم جوش خوردگى بمدت ٣ ماه
ب)عدم جوش خوردگى بعد از ٣ ماه
ج) عدم جوش خوردگى بعد از ۶ ماه
د)عدم امکان جوش خوردگى از نظر پزشک معالج بدون دخالت بیشتر

سوالات مربوط به آقای دکتر امیدیان

۲۹-در بیمار مبتلا به CRPS در مراحل اولیه کدام اقدام درمانی از کمترین اهمیت برخوردار میباشد؟
الف) NSAID
ب) centrally acting analgesic such as amitriptyline
ج) ویتامین C
د) ویتامین D

 

پاسخنامه سوالات:

۱- ب
۲- ب
۳- ج
۴- ج
۵- د
۶- الف
۷- ج
۸- ب
۹- الف
۱۰- ب
۱۱- الف
۱۲- ب
۱۳- ب
۱۴- الف
۱۵- د
۱۶- ب
۱۷- ج
۱۸- ج
۱۹- الف
۲۰- الف
۲۱- ج
۲۲- ب
۲۳- د
۲۴- الف
۲۵- الف
۲۶- ب
۲۷- د
۲۸- د
۲۹- د