صفحه اصلی / همایش فصلی زمستان ۹۶

همایش فصلی زمستان ۹۶

 

برنامه فصلی زمستان POTA

(تاریخ جمعه هشتم دی ماه ۹۶)

Fragility fractures

(شکستگی در استخوان های ظریف و شکننده)

دبیر: آقای دکتر حسینعلی هادی

جلسه اول: اصول عمومی (۳۵ دقیقه)

۸:۴۰-۸:۳۰ تعریف و روش های پیشگیری                           دکتر امیر حسین مرادی

۸:۵۵-۸:۴۰ پوکی استخوان، تشخیص، روشهای جدید درمان        خانم دکترمژده ذبیحی

۹:۰۵-۸:۵۵ پرسش و پاسخ

جلسه دوم: شکستگی های fragile در کودکان (۴۰ دقیقه)

  1. گرداننده: دکتر غزنوی

اعضا: دکتر بغدادی، دکتر شیرازی، دکتر ملکی، دکتررحیم نیا، دکتر زرگر، دکتر اصلانی، دکتر سروش بغدادی

(۹:۰۵-۹:۱۰) معرفی بیمار

(۹:۱۰-۹:۴۰) پانل و پرسش و پاسخ

(۹:۴۰-۹:۴۵) نتیجه گیری

جلسه سوم: شکستگی دیستال رادیوس (۴۵ دقیقه)

گرداننده: خانم دکترمرادی

اعضاء: دکتر کامرانی، دکتر شریعت زاده، دکتر فرهود – دکتر اخوت پور

(۹:۵۵-۹:۴۵) معرفی بیمار

(۱۰:۰۵-۹:۵۵) پانل و پرسش و پاسخ

(۱۰:۳۰-۱۰:۰۵) نتیجه گیری

جلسه چهارم : پانل شکستگی استرس پروگزیمال تیبیا (۳۰ دقیقه)

گرداننده: دکتر باقری فرد

اعضاء: دکتر مرادی، دکتر هادی، دکتر ترکمان، دکتر سجادی

۱۰:۳۵-۱۰:۳۰ معرفی بیمار

۱۰:۵۵-۱۰:۳۵ پانل و پرسش و پاسخ

۱۱:۰۰-۱۰:۵۵ نتیجه گیری

(۱۱:۲۵-۱۱:۰۰) استراحت و پذیرایی

جلسه چهارم: پانل شکستگی مهره (۴۵ دقیقه)

گرداننده: دکتر قندهاری

اعضاء: ، دکتر گلبخش، دکترمیرزا شاهی، دکتر نکویی

۱۱:۳۵-۱۱:۲۵ معرفی بیمار

۱۲:۰۵-۱۱:۳۵ پانل و پرسش و پاسخ

۱۲:۱۰-۱۲:۰۵ نتیجه گیری

جلسه پنجم: پانل شکستگی گردن فمور و اینتر تروکانتریک (۴۵ دقیقه)

گرداننده: دکتر منافی

اعضاء: دکتر سیاوشی، دکتر مشیر آبادی، دکتر پیسوده ، دکتر کریمی نسب، دکتر وفایی

۱۲:۲۰-۱۲:۱۰ معرفی بیمار

۱۲:۵۰-۱۲:۲۰ پانل و پرسش وپاسخ

۱۲:۵۵-۱۲:۵۰ نتیجه گیری

جلسه ششم: شکستگی Atypical فمور (۴۰ دقیقه)

گرداننده: دکتر ابراهیم پور

اعضاء:دکتر قرنی زاده، دکتر فخاریان، دکتر گنج پور، دکتر قریشی

۱۳:۰۰-۱۲:۵۵ معرفی بیمار

۱۳:۳۰-۱۳:۰۰ پانل و پرسش و پاسخ

۱۳:۳۵-۱۳:۳۰ نتیجه گیری

۱۴:۰۰-۱۳:۳۵ معرفی نفرات اول برد پوتا و برندگان کوییز همایش

۱۴:۰۰ نهار

 

سوالات همایش:

در پایان برنامه امروز به سه نفر از همکاران که جواب صحیح به سوالات داده باشند هدیه ای تقدیم خواهد شد. هنگام ارائه مقالات می توانجواب صحیح را متوجه شد. لطفاً پس از پاسخ، برگه سوالات را به مسئول ثبت نام(خانم اسدی) ارائه فرمائید.

سوالات مربوط به آقای دکتر مرادی
۱-طبق تعریف Kanis fragility fx. کدام یک از شکستگی های زیر هنوزنمی تواند جزو fragility fx. محسوب شود؟
الف- شکستگی شفت فمور
ب- شکستگی سر هیومروس
ج- شکستگی گردن متاکارپ
د- شکستگی اسکاپولا

۲-کدام یک از داروهای زیر ریسک fragility fx. را افزایش نمی دهد؟
الف- Warfarin
ب- Propranolol
ج- Carbamazepin
د- Fluoxetine

۳-در پیشگیری ازfragility fx.اصلاح مصرف کدام یک ازموارد زیر کمک کننده نیست؟
الف- مصرف الکل دو واحد در روز
ب- مصرف سیگار ده بسته در سال
ج- BMI of 19
د- اصلاح هر یک از موارد فوق می تواندfragility fracturesرا کاهش دهد

 

سوالات مربوط به خانم دکتر ذبیحی
۴- انجام دانسیتومتری استخوان در کدام بیمار زیر توصیه میشود ؟) بر اساس گاید لاین NOF)
االف -خانم ۵۲ ساله که ۴ سال پیش یائسه شده است.
ب-خانم ۴۴ ساله با قاعدگی منظم و سابقه شکستگی کمر در مادر خود
ج –اقای ۷۰ ساله
د- یکسال بعد از شروع آ لندرونات برای درمان استئوپروز

۵- کدامیک از داروهای زیر منوکلونال انتی بادی بوده و با مکانیسم anti resorption عمل میکند
الف- دنوزوماب
ب- تری پاراتاید
ج- ابالوپاراتاید
د- رالوکسی فن

۶- کدامیک ازموارد زیر با افزایش خطر استوپروز همراهی ندارد؟
الف-چاقی
ب- مصرف داروهای ضد تشنج
ج-بیماری سلیاک
د- کوشینگ

۷- BMD کدام ناحیه در تعیین خطر شکستگی در ده سال اینده (فرمول FRAX ) وارد میشود؟
الف-Femoral neck
ب-Spine
ج-Total femur
د- Radius

سوالات مربوط به آقای دکتر غزنوی
۸-به طور کلی جوش خوردن شکستگی دربیماران استیوژنز ایمپرفکتا به چه صورت است؟
الف-جوش خوردن تاخیری
ب-جوش خوردن هیپرپلاستیک
ج-میزان بالای نان یونیون
د-نرمال

۹-کدامیک ازمعیارهای تشخیصی اصلی استیوژنز ایمپرفکتا میباشد؟
الف-  Blue scelera
ب – Long bone fractures
ج- Bone fragility
د- ب و ج

۱۰-کدامیک درمورد استیوژنز ایمپرفکتا صحیح نیست؟
الف- Formation of both enchondral & intramembranous bone is disturbed
ب- Lack of organized trabecular pattern
ج- Increased bone turnover
د- Abnormal periosteum & perichondrium

سوالات مربوط به آقای دکتر باقری فرد
۱۱- پیرزنی با ارتروز زانوها و دفورمیتی شدید واروس در لیست عمل تعویض مفصل قرار دارد. از هفته قبل بدون تروما دچار درد شدید ناحیه زانو شده است و دیگر قادر به قادر به راه رفتن نیست. محتمل ترین تشخیص عبارت است از :
الف – ارتریت سپتیک
ب – شکستگی استئوفیت های داخل مفصل
ج – شکستگی پلاتوی مدیال زانو
د – استرس فرکچر ساق پا

۱۲-درمان انتخابی در یک زانوی آرتریتیک با استرس فرکچر پروگزیمال خارج مفصلی تیبیا بدون جابجایی چیست ؟
الف – ارتروپلاستی با استم بلند
ب – پلیتینگ شکستگی و تعویض مفصل
ج – نیل گذاری شکستگی
د- گچ گیری و یا دادن بریس

۱۳-استرس فرکچر اکسترا ارتیکولر تیبیا در یک زانوی ارتروزی با کدامیک از ریسک فاکتورهای زیر ارتباط بیشتری دارد :
الف – چاقی
ب – استئوپروزیس
ج – واروس و یا والگوس شدید
د – خشکی مفصل

 

سوالات مربوط به آقای دکتر قندهاری
۱۴-شایعترین محل شکستگی ناشی از استئوپوروز مهره ها کدام است؟
الف ) جانکشن توراکولومبار
ب) T2 upper thoracicتا T5
ج) T6 lower thoracic تا T10
د) لومبار

۱۵-تمام اقدامات درمانی زیر برای شکستگی ناشی از استئوپوروز مهره ها توصیه می شود بجز ؟
الف) استراحت در بستر به مدت یک هفته
ب ) داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی
ج ) مکمل خوراکی کلسیم و ویتامین D
د ) پوشیدن بریس

۱۶-تمام موارد زیر از اندیکاسیونهای جراحی شکستگی compression ناشی از استئوپوروز ستون فقرات میباشد بجز؟
الف ) وجود اختلال عصبی
ب ) کیفوز لوکال بیشتر از ۴۰ درجه
ج ) کاهش ارتفاع جسم مهره بیشتر از ۳۰ درصد
د ) عدم بهبود درد پس از سه ماه

۱۷-کدام مورد زیر بیشترین ارتباط را با احتمال پیشرفت کیفوز پس از شکستگی استئوپورتیک مهره دارد؟
الف ) سن بیشتر از ۸۰ سال
ب) شکستگی inferior endplate مهره
ج) شکستگی anterior wall مهره
د) شکستگی چند مهره همزمان

۱۸-بیمار خانم ۵۵ ساله ایست با درد کمر به دنبال خم شدن مراجعه کرده است. در معاینه تندرنس روی زائده خاری مهره های کمری دارد. در رادیوگرافی گوه ای شدن wedging) ) مهره ی اول کمری مشهود است تمام اقدامات زیر ضروری می باشد بجز
الف) انجام MRI ستون فقرات
ب) انجام نوار عصب و عضله اندام تحتانی جهت بررسی درگیری اعصاب اندام تحتانی
ج) رادیوگرافی از تمام ستون فقرات
د) بررسی از نظر شکستگی پاتولو‍‍‍ژیک

 

سوالات مربوط به آقای دکتر ابراهیم پور
۱۹-خانم ۶۵ ساله با سابقه مصرف ۶ ساله الندرونیت بدنبال افتادن از یک پله دچار شکستگی ساب تروکانتریک راست بصورت یک خط عرضی در کورتکس لترال با گسترش بطرف. مدیال با beak شده است. تشخیص کدام هست؟
الف- شکستگی از نوع استئوپوروزیس
ب- شکستگی از نوع high energy نسبت به سن بیمار
ج- شکستگی از نوع پاتولوژیک با احتمال متاستاز
د- شکستگی اتیپیکال فمور

۲۰- درمان انتخابی در این بیمار کدامست ؟
الف – پلاک DHS و گرافت استخوانی و ادامه الندرونیت بمدت ۶ ماه
ب- پلاک DCS و گرافت استخوانی و قطع الندرونیت و تجویز زولاندرونیک تزریقی
ج- گذاشتن نیل . قطع الندرونیت و تجویز تری پارتایت
د- گذاشتن نیل ، گرافت استخوانی و تجویز الندرونیت و کلسیتونین بمدت سه ماه

۲۱- آقای ۷۰ ساله بدنبال افتادن از یک پله دچار شکستگی اینترتروکانتریک با گسترش خط به طرف ساب تروکانتر با comminution مدیال و یک قطعه بزرگ پوسترومدیال شده، و سابقه مصرف بیسفوسفونیت را بمدت یک سال و نیم دارد، تشخیص کدام هست؟
الف- شکستگی بدلیل استئوپوروزیس
ب- شکستگی اتیپیکال فمور
ج-شکستگی high energy
د- شکستگی متاستاتیک

۲۲- کدامیک از موارد ذیل در نمای رادیولوژیک دال بر شکستگی اتیپیکال فمور نمی باشد
الف – افزایش ضخامت کورتکس فمور در مدیال و لترال با استرس فراکچر در کورتکس لترال
ب – شکستگی چند قطعه ای در ناحیه ساب تروک در خانم ۶۰ ساله با استئوپوروزیس طولانی
ج- bowing فمور و درد هیپ و تغییر سیگنال در ناحیه ساب تروکانتریک در ام ار ای
د – درد هیپ بمدت چند ماه در یک طرف و سابقه عمل برای شکستگی اتیپیکال هیپ مقابل در طرف مقابل

 

پاسخنامه سوالات همایش تابستان ۹۶

۱- ج
۲- ب
۳- الف
۴- ج
۵- الف
۶- الف
۷- الف
۸- د
۹- د
۱۰- ج
۱۱- د
۱۲- الف
۱۳- ج
۱۴- الف
۱۵- الف
۱۶- ج
۱۷- د
۱۸- ب
۱۹- د
۲۰- ج
۲۱- الف
۲۲- ب