کارگاه پرستاری

آموزش و یادگیری روشهای نوین پرستاری جهت شاغلین در این رشته لازم می باشد. متأسفانه با اینکه پرستاران در دوران دانشجویی خود آموزشهای لازم را دیده اند پس از فارغ التحصیلی و در هنگام کار عملی در بیمارستانها و بخشهای مختلف درمانی و بهداشتی کمبودهای حرفه ای زیادی احساس می شود. از طرف دیگر متأسفانه پس از اتمام تحصیل اکثراً از روشهای نوین و جدید پرستاری بخصوص در ارتوپدی دور می باشند.

با توجه به این امر و احساس آنکه کلیه رشته های وابسته به پزشکی و بخصوص پرستاران نیاز مکرر به آموزش و کسب روشهای نوین را دارند، انجمن ارتوپدی صدمات اندام و ستون فقرات ایران (POTA) بر آن شد دوره های مکرر آموزش تئوری و عملی ارتوپدی جهت پرستاران محترم را برگزار نماید.

هر دوره شامل دو روز فشرده شامل ارائه مقاله، سؤال و جواب و بحث گروهی و شرکت در کارگاه های عملی مختلف می باشد. یک ماه قبل از شروع کارگاه کتابی که تالیف همکار پرکار و عضو هیئت مدیره انجمن آقای دکتر ذبیح الله حسن زاده می باشد در اختیار شرکت کنندگان قرار می گیرد تا با مطالعه آن با آگاهی کامل در این دوره شرکت کنند. هر بار نظر سنجی از شرکت کنندگان به عمل می آید و قبل و پس از گذراندن دوره، آزمون گرفته می شود تا متوجه شویم تا چه حد توانسته ایم در بالا بردن سطح علمی و عملی پرستاران عزیز موثر باشیم. نتایجی که تابحال گرفته شده بسیار موثر بوده است. در انتها گواهی شرکت به شرکت کنندگان داده می شود.

این برنامه سالی چهار بار، در هر فصل یک بار اجرا می گردد و تاریخ آن از طریق سایت و گروههای پرستاری اطلاع رسانی می شود. 

دکمه بازگشت به بالا