همایش ها

همایش فصلی بهار ۹۷ برگزار شد

همایش فصلی پوتا، بهار ۱۳۹۷

عنوان همایش: مشکلات و چالش ها در اینتر نال فیکساسیون
جمعه ۳۱ فروردین ۹۷
دارای ۳ امتیاز بازآموزی، به سه نفر از کسانی که بیشترین پاسخ صیحیح رو به سوالات همایش بدهند جایزه داده می شود
بیمارستان آتیه، طبقه هفتم

اطلاعات بیشتر: ۸۸۳۶۷۱۷۸

۸ تا ۸:۳۰ : ثبت نام و اعلام برنامه

جلسه اول: اصول کلی

رئیس جلسه: ،آقایان دکتر رضا صفی – منصور ابو القاسمیان
۱۵ دقیقه درنظر گرفته شده در این قسمت شامل ارائه مقاله و سوال و جواب می باشد

۸:۳۰ تا ۸:۴۵ : اصول اینترنال فیکساسیون( پلیت : پیشگیری از بروز مشکلات ) دکتر محمد زارعی
۸:۴۵ تا ۹:۰۰ : اصول اینترنال فیکساسیون ( نیل: پیشگیری از بروز مشکلات) دکتر مهرداد صدیقی
۹:۰۰ تا ۹:۱۵ : اصول اینترنال فیکساسیون (پین گذاری از راه پوست:پیشگیری از بروز مشکلات) دکتر امیر رضا فرهود
۹:۱۵ تا ۹:۳۰ : اصول درمان مال یونیون بعد از اینتر نال فیکساسیون دکتر سروش بغدادی
۹:۳۰ تا ۰۹:۴۵ : اصول درمان نان یونیون بعد از اینترنال فیکساسیون دکتر بابک میرزاشاهی
۰۹:۴۵ تا ۱۰:۰۰ : اصول درمان عفونت بعد از اینترنال فیکساسیون دکتر ذبیح الله حسن زاده
۱۰:۰۰ تا ۱۰:۱۵: مشکلات فیکساسیون در شکستگی های پاتولوژیک دکتر صادق صابری
۱۰:۱۵ تا ۱۰:۲۵ : نقش داروی تری پارتاید در یونیون شکستگی ها دکتر میر علیایی
۱۰:۲۵ تا ۱۰:۵۰ : استراحت و پذیرایی

جلسه دوم: معرفی بیمارو بحث

رئیس جلسه: آقایان دکتر سید محمد جواد مرتضوی- دکتر امیر رضا فرهود

۱۰:۵۰ تا ۱۱:۰۰ : اثر درمانى تریپاراتاید در عوارض delayed union شکستگى هاوافزایش استئوژنسیس استخوانهاى اطراف مفصل ران دکتر مسعود نوروزی
۱۱:۰۰ تا ۱۱:۲۰ : معرفی و بحث بیماران با مشکلات فیکساسیون داخلی در پروگزیمال و شفت هومروس دکتر محمدرضا گیتی
۱۱:۲۰ تا ۱۱:۴۰ : معرفی و بحث بیماران با ترومای آرنج مشکلات تشخیصی و درمان دکتر عادل ابراهیم پور
۱۱:۴۰ تا ۱۲:۰۰ : معرفی و بحث بیماران با مشکلات فیکساسیون داخلی در دست و مچ دست دکتر فریور لاهیجی
۱۲:۰۰تا ۱۲:۲۰ : معرفی و بحث بیماران با مشکلات فیکساسیون داخلی در شکستگی های لگن دکتر رضا زندی
۱۲:۲۰ تا ۱۲:۴۰ : معرفی و بحث بیماران با مشکلات فیکساسیون داخلی در پروگزیمال فمور دکترمنصور ابوالقاسمیان
۱۲:۴۰ تا ۱۳:۰۰ : معرفی و بحث بیماران با مشکلات فیکساسیون داخلی در فمور و دیستال فمور دکتر فرزاد عمو زاده
۱۳:۰۰ تا ۱۳:۱۵ : معرفی و بحث بیماران با مشکلات فیکساسیون داخلی در پروکسیمال و شفت تیبیا دکتر امیر صباغ زاده
۱۳:۱۵ تا ۱۳:۳۵ : معرفی و بحث بیماران با مشکلات فیکساسیون داخلی در مچ پا و پا دکتر محسن توکلی
۱۳:۳۵ تا۱۳:۵۰: معرفی و بحث مشکلات فیکساسیون در شکستگی اندام تحتانی اطفال دکتر علیرضا غزنوی
۱۳:۵۰ تا ۱۴:۰۰ جواب سوالات و معرفی برندگان
۱۴:۰۰ پایان برنامه و نهار

 

سوالات همایش
سوالات مربوط به آقای دکتر سروش بغدادی

۱- در برنامه ریزی قبل از عمل مال یونیون؛ در صورتی که CORA در محل دفرمیتی قرار نگیرد احتمالا کدام یک از مشکلات زیر وجود دارد؟
الف) اندام کوتاهتر از سمت مقابل است
ب) زوایا به درستی کشیده نشده اند
ج) دفرمیتی چند اپکس و چند CORA دارد
د) باید از سمت مقابل کمک گرفته شود

۲- کدام یک از زوایای زیر در افراد طبیعی واریاسیون بیشتری دارد؟
الف) LDTA
ب) MPTA
ج) LDFA
د) معمولا تمام این زوایا در افراد طبیعی نزدیک به هم هستند

۳- در preop planning در بیمار دچار مال یونیون تیبیا، در صورتی که دیستال فمور همان سمت نیز غیرطبیعی باشد، بهتر است از چه طریقی زوایای تیبیا را حساب کرد؟
الف) دیستال فمور سمت مقابل
ب) پروگزیمال تیبیا سمت مقابل
ج) زوایای نرمال در افراد نرمال ملاک قرار گیرد
د) پس از انجام سی تی اسکن تصمیم نهایی گرفته شود

 

سوالات مربوط به آقای دکتر بابک میرزاشاهی

۴-نقص در کدام مرحله Healing استخوان، منجر به نان یونیون می شود؟
الف) inflammation
ب) Soft callus
ج) hard callus
د) remodeling

۵-کدامیک از موارد زیر مشخصه هیپروتروفیک نان یونیون می باشد؟
الف) biology goods , stability good
ب)biology good , stability poor
ج) biology poor, stability poor
د) biology poor, stability good

۶- کدامیک از موارد زیر جزء درمانهای غیر جراحی direct intervention نان یونیون نمی باشد؟
الف) قطع سیگار
ب) wt bearing
ج) هورمون پارا تیروئید
د) تحریک با الکتروماگنتیک

سوالات مربوط به آقای دکتر حسن زاده

۷-در مورد عفونت بعد از اینترنال فیکسیشن کدامیک غلط است؟
الف) بیش از ۵۰ درصد bead (بیدهای سیمانی ) آنتی بیوتیک آلوده می شود
ب) شایعترین میکروب انتروکوک هستند
ج) بیش ۹۰ درصد میکروبها بیوفیلم می سازند
د) TB قادر به ساختن بیوفیلم نیست

۸-بهترین ترکیب آنتی بیوتیک برای سیمان ارتوپدی در عفونت ها کدام اند؟
الف) سفامندول و باستیرامین
ب) وانکو و توبرا
ج) وانکو و جنتا
د) جنتا و پنی سیلین

۹- یکی از شکل های مقاوم در عفونت های بعد از جراحی کولونی ها کوچک هستند کدامیک مشخصه آنها نیست
الف) رشد آهسته دارد
ب) سخت تشخیص داده می شود
ج) اغلب ناشی از درمان با پد یا بید جنتامایسین می شود
د) در هر محیط کشتی کشت داده می شود

۱۰- علت عدم reaction periosteal در عفونت مزمن نشانه چیست؟
الف) کم پاتوژن بودن میکروب است
ب) high پاتوژن بودن میکروب است
ج) فقط در باکتریها بروز می کنند
د) نشانه نکروز استخوان پریوست ناحیه است

 

سوالات مربوط به آقای دکتر صابری

۱۱- بهترین گزینه جهت فیکساسیون در شکستگی متاستاتیک با منشا ریه در پروگزیمال هومروس که ناحیه متافیز را گرفتار کرده و بیش از نصف سر هم گرفتارشده چیست
الف) پلیت و سیمان
ب) همی آرتروپلاستی
ج نیل هومروس
د)رزکسیون

۱۲- مرد ۴٢ ساله ای با سابقه کنسر کولون مراجعه کرده که دچار شکستگی اینترتروکانتریک بدنبال زمین خوردن شده است ، کدام اقدام مناسب است
الف)فیکساسیون با PFNA بدون باز کردن محل شکستگی
ب) فیکساسیون با DHS و ارسال بخشی از بافت ناحیه برای پاتولوژی
ج) انجام بیوپسی از نزدیکی شکستگی و تصمیم بر اساس پاسخ
د)همه موارد فوق

۱۳-درمان شکستگی کیست استخوان با جابجایی چیست
الف) کنزرواتیو
ب) فیکساسیون باپلیت بدون اقدام برای کیست
ج) استفاده از نیل ریجید هومروس
د) استفاده از نیلهای انعطاف پذیر متعدد

سوالات مربوط به آقای دکتر مسعود نوروزی

۱۴-خانم۷۲ ساله به علت استیوپروزیس کاندیدای دریافت Zoledronic acid به صورت تزریقی میباشد. انجام کدامیک ازبررسیهای زیرقبل ازتزریق دارو الزامی است؟
الف( وضعیت قلبی
ب( سطح سرمی کلسیم
ج(تست های کبدی
د(تستهای کلیوی

۱۵-کدامیک ازداروهای زیردردرمان استئونکروز سرفموردرمراحل اولیه به کارنمیرود؟
الف( آتورواستاتین
ب( آلندرونیت
ج( انوکساپارین
د( دگزامتازون

۱۶- کدامیک درموردTeriparatide صحیح میباشد؟
الف( باعث آپوپتوزیس دراستئوبلاستها میشود.
ب( قسمتC-terminal 34 هورمون پاراتیروئید انسانی است.
ج( باعث افزایش استخوان سازی درناحیه بین implant واستخوان میشود.
د( تاثیرات آنابولیک آنروی استخوان درتزریقContinuous بیشترازتزریقIntermittent است.

 

سوالات مربوط به آقای دکتر رضا زندی

۱۷-بیماری ۷۵ ساله استوپوروتیک دچار شکستگی هر چهار راموس با جابجایی پارا سمفیزیال و شکستگی کرسنت در مفصل ساکروایلیاک شده است.بهترین روش درمانی برای راموسها کدام است؟
الف.غیر جراحی.
ب.فیکساسیون با پیچهای رتروگرید.
ج.فیکساسیون با پلاک.
د.فیکساسیون با اکسترنال انتریور

۱۸-.در بیماری باشکستگی دررفتگی مفصل ساکرو ایلیاک در یک سوم میانی)تیپ ( II بهترین روش درمانی کدام است؟
الف.جاندازی بسته و فیکساسیون با پیچ.
ب.جاندازی بسته و فیکساسیون با پلاک
ج.جاندازی باز اانتریور وفیکساسیون
د.جا اندازی باز از پوستریور و فیکساسیون.

۱۹-با بررسی پلانتارفلکسیون انگشتان کدام ریشه های عصبی. بررسی میگردد؟
الف.L.4و L5ب.L5 و S1ج.S1و S2.د.S2وS3.

 

سوالات مربوط به آقای دکتر منصور ابوالقاسمیان

۲۰- Which of the following would be your choice surgical method for treating the hip fracture illustrated below?

pota bahar97 20

a. Cephalomedullary nailing
b. DHS application
c. 95ﹾc. angle blade plate
d. hemi arthroplasty

۲۱-. Which of the following would be your choice surgical method for treating the trans-cervical femoral neck fracture illustrated below in a healthy 57y old male?

pota bahar97 21

a. anatomic reduction & multiple screw fixation
b. anatomic reduction &DHS application
c. total hip arthroplasty
d. hemi arthroplasty

۲۲-What is the indication for arthroplasty vs fixation in an intertrochanteric fracture?
a. severe comminution
b. severe osteoporosis
c. associated greater trochanter fracture
d. none of the above

۲۳٫ Which of the following is an advantage for a cephalomedullary nailing over DHS?
a. less bone removal
b. less damage to the abductors
c. less bleeding
d. less risk of femoral head osteonecrosis

سوالات مربوط به آقای دکتر فرزاد عموزاده

۲۴-ترتیب گذاشتن پیچ های کورتیکال و پیچ های لاکینگ هنگام استفاده از پلاک آناتومیکال لاکینگ دیستال فمور کدام است؟
الف) ابتدا پیچ های لاکینگ را می گذاریم سپس پیچ های کورتیکال
ب) پیچ های کورتیکال و لاکینگ را یکی در میان می گذاریم
ج) ابتدا پیچ کورتیکال و سپس پیچ های لاکینگ را می گذاریم
د) ابتدا پیچ های لاکینگ را یکی در میان گذاشته سپس بین آن ها پیچ های کورتیکال را می گذاریم

۲۵- در شکستگی سوپرا و اینترکوندیلار فمورconstant fragment کجا قرار دارد و چه کمکی می کند؟
الف) در کورتکس قدامی قرار دارد برای حفظ و برقراری طول اندام ضروری است
ب) در کورتکس خلفی قرار دارد و برای جااندازی فلکشن – اکستنشن بکار می رود
ج) در کورتکس مدیال قرار دارد و مانع واروس در جااندازی می شود
د) در کورتکس لترال قرار دارد و مانع جااندازی والگوس می شود.

۲۶-هنگام استفاده از پلاک لاکینگ آناتومیکال دیستال فمور برای حفظ alignment و والگوس ۸-۵ درجه اندام کدام اقدام مناسب است
الف) باید دیستال ترین پیچ لاکتینگ پلاک را موازی مفصل زانو گذاشت ب) بهتر است از سیم کوتر و C.ARM برای بررسی محور مکانیکال استفاده کرد
ج) باید همه پیچ های دیستال را موازی مفصل زانو گذاشت د) به لحاظ آناتومیک بودن ولگوس مورد نظر خود به خود بدست میآید

۲۷-برای تعیین طول پلاک آناتومیکال لاکینگ دیستال فمور کدام عبارت زیر صحیح تر است؟
الف) پلاک باید حداقل ۸ سوراخه باشد
ب) باید حداقل ۸ سوراخ بالای پروگزیمال ترین قسمت شکستگی داشت
ج) باید حداقل ۸ پیچ بالای پروگزیمال ترین قسمت شکستگی بگذاریم
د) باید حداقل ۴ پیچ در بالای شکستگی قرار گیرد

سوالات مربوط به آقای دکتر امیر صباغ زاده

۲۸٫ Which of the following is not a relative contraindication for non-operative treatment of tibial plateau?
a) Knee instability
b) Displaced medial side patterns
c) Greater displacement where deformity is predictable
d)Small depression of the lateral plateau without deformity

۲۹٫ How much is the duration of non-weight bearing for non-operative treatment of tibial plateau?
a)2-4 weeks
b)8-12 weeks
c)4-8 weeks
d)12 weeks

۳۰٫ What is the AO/OTA classification for the fracture below?

pota bahar97 30

a)C1.1
b)C2.1
c)B3.3
d)C3.3

سوالات مربوط به آقای دکتر محسن توکلی

۳۱-روش استئوسنتز ترجیحی در آرترودز مفصل MTPJ شست پا کدام است؟
الف – compression screw, dorsal plating
ب – compression screw, medial plating
ج – only two screws
د –plating alone

۳۲-در موارد Failed or mistreated Lisfranc injury روش ترجیحی درمان کدام است؟
الف – ORIF مجدد
ب – آرترودز
ج –ORIF مدیال، آرترودز لترال
د – ORIF لترال، آرترودز مدیال

۳۳-در کدامیک از موارد زیر شکستگی استخوان پاشنه را نباید عمل کرد؟
الف –Smokers
ب – peripheral vascular disease
ج –diabetes
د – همه موارد فوق

سوالات مربوط به آقای دکتر علیرضا غزنوی

۳۴-در کدامیک ازنماهای رادیوگرافی زیر تشخیص شکستگی Toddler بهتر داده میشود؟
الف-انتروپوستریور
ب-لترال
ج-نمای ابلیک اینترنال
د-نمای ابلیک اکسترنال

۳۵-درصورت نیاز به فیکساسیون شکستگی دیافیز تیبیا با جابجایی ۱۰۰%درپسر۱۱ساله کدام وسیله ارجح است؟
الف-پیچ وپلاک
ب-اکسترنال فیکساتور
ج-TEN
د- پین وپلاستر

۳۶–کدامیک از مواردزیر درشکستگی تیبیا دراطفال کمترقابل قبول است؟
الف-واروس
ب-والگوس
ج-روتاسیون
د-اپوزیشن

 

پاسخنامه سوالات همایش تابستان ۹۶

۱- ج
۲- الف
۳- ب
۴- ب
۵- ب
۶- الف
۷- ب
۸- ب
۹- د
۱۰- د
۱۱- الف
۱۲- ج
۱۳- د
۱۴- د
۱۵- د
۱۶- ج
۱۷- د
۱۸- د
۱۹- د
۲۰- الف
۲۱- ب
۲۲- د
۲۳- ج
۲۴- ج
۲۵- ب
۲۶- الف
۲۷- ب
۲۸- د
۲۹- ج
۳۰- ب
۳۱- الف
۳۲- ب
۳۳- د
۳۴- ج
۳۵- ج
۳۶- ج

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا