همایش ها

همایش فصلی پوتا، تابستان ۹۸ برگزار شد

همایش فصل تابستان انجمن POTA با عنوان ترومای اطراف مفصل شانه

در تاریخ ۲۱ تیر ماه (جمعه) از ساعت ۸ صبح الی ۱۴ در بیمارستان آتیه برگزار میگردد

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۸۸۳۶۷۱۷۸ تماس حاصل فرمایید

عنوان: ترومای اطراف مفصل شانه
دبیر علمی : آقای دکتر علیرضا روحانی
۲۱/۴/۹۸

نوشته های مشابه

 

آقای دکتر خرسندی – آقای دکتر تحویلداری جلسه اول :رئیس جلسه ۸:۳۰-۱۱
دکتر لیلا زنجانی Rotator cuff tear
Conservative treatment 8:30-8:40

پرسش و پاسخ ۸:۴۰-۸:۴۳

دکتر مرتضی نخعی Rotator cuff tear
The correlation between MRI and physical examination 8:43-8.53

پرسش و پاسخ ۸٫۵۳ – ۸٫۵۶

دکتر حمیدرضا اصلانی Surgical treatment of extra articular rotator cuff rupture 8.56-9:06

پرسش و پاسخ ۹٫۰۶ -۹٫۰۹

دکتر سلمان آذرسینا Scapula fx (Surgical indication , surgical technique) 9:09-9:19

پرسش و پاسخ ۹:۱۹-۹:۲۲

دکتر علی تبریزی AC joint dislocation
Preferred surgical treatment 9:22-9.32

پرسش و پاسخ ۹٫۳۲ -۹٫۳۵

دکتر محسن مردانی کیوی Scapula thoracic dissociation
Diagnosis and treatment 9.35 -9.45

پرسش و پاسخ ۹:۴۵-۹٫۴۸

دکتر محمد قریشیان Mid shaft clavicle fx (Titanium elastic nailing) 9.48 -9.58

پرسش و پاسخ ۹:۵۸-۱۰٫۰۱

دکتر علیرضا روحانی Glenoid fossa fx
Operative and non-operative treatment 10.01 – ۱۰٫۱۱

۱۰٫۱۱ -۱۰٫۱۴
Case presentation and open discussion 10.14 -11

استراحت ۱۱ – ۱۱٫۳۰

جلسه دوم رئیس جلسه: آقای دکتر اصلانی ، آقای دکتر گیتی ۱۱-۱۳٫۱۵

دکتر علی اکبر خرسندی Proximal humerus fx
Non operative treatment 11-11:10

پرسش و پاسخ ۱۱:۱۰-۱۱:۱۳

دکتر باقری Proximal humerus fx
Plate versus nail fixation 11:13-11:23

پرسش و پاسخ ۱۱:۲۳-۱۱:۲۵

دکتر حسین صارمی Proximal humerus fx
Minimal invasive and percutaneous technique 11:25-11.35

پرسش و پاسخ ۱۱٫۳۵-۱۱:۳۸

دکتر امیررضا مومن زاده Proximal humerus fx
Primary arthroplasty 11:38-11:48

پرسش و پاسخ ۱۱:۴۸-۱۱:۵۱

دکتر خسرو تحویلداری Osteoporotic proximal humerus fx
How we solve it 11:51-12:01

پرسش و پاسخ ۱۲٫۰۱:۱۲٫۰۴

دکتر محمدرضا گیتی Proximal humerus fx complication 12.04-12.14

پرسش و پاسخ ۱۲:۱۴-۱۲٫۱۷

دکتر نصیر نادری فیزیوتراپی پس از جراحی های شکستگی های شانه
برخورد با خشکی پس از بهبود شکستگی ۱۲٫۱۷-۱۲٫۲۷

پرسش و پاسخ ۱۲٫۲۷-۱۲٫۳۰

Case presentation and open discussion 12.30-13.15
جواب سوالات و اهدای جوایز ۱۳٫۱۵ -۱۳٫۳۰

 

سوالات همایش

سوالات مربوط به خانم دکتر لیلا زنجانی

۱-کدامیک از موارد ذکر شده در مورد natural history پارگی کامل غیر تروماتیک روتاتور کاف صحیح است؟
الف. کمتر ۲۰% موارد در دوره ی دوساله پیشرفت خواهند کرد.
ب. میزان پیشرفت پارگی در پارگی های علامت دار و بدون علامت تفاوتی ندارد.
ج. محل آناتومیک پارگی با میزان پیشرفت پارگی ارتباطی ندارد.
د. پارگی های کوچک محدود به اتصالات آنتریور سوپرااسپیناتوس ریسک کمتری از نظر پیشرفت پارگی دارند.

۲-کدام مورد جزو پروتکل استاندارد درمان غیرجراحی پارگی روتاتور کاف نمی باشد؟
الف. داروهای ضدالتهاب خوراکی
ب. تزریق ساب آکرومیال کورتیکواستروئید
ج. Activity modification
د. physical therapy

۳-کدام مورد پیش بینی کننده قوی تری برای نتایج درمان غیرجراحی پارگی کامل مزمن روتاتور کاف می باشد؟
الف. پرسشنامه عملکردی RC-QOL
ب. سمت درگیری (غالب/غیرغالب)
ج. سایز پارگی
د. وجود/عدم وجود علائم

سوالات مربوط به آقای دکتر علی تبریزی

۴-بهترین زمان مداخله جراحی در موارد درفتگی مفصل آکرومیوکلاویکولار (ACJ) در چه زمانی است؟
الف) ۳ هفته بعد از تروما
ب) ۴ هفته بعد ار تروما
ج) ۶ هفته بعد ار تروما
د) ۸ هفته بعد ار تروما

۵-از عوارض مهم هوک پلیت در موارد درفتگی مفصل آکرومیوکلاویکلار (ACJ) کدام مورد است؟
الف) شکستگی کوراکوئید
ب ) استئولیزیس اکرومیون
ج) استئوارتریت مفصل ACJ
د) ایمپلنت failure

۶-در موارد همزمان شگستگی کوراکوئید با دررفتگی ACJ درمان با کدام یک را ترجیح می دهید؟
الف) ریکانسترکشن لیگمانی و فیکساسیون با پیچ برای کوراکوئید
ب ) استفاده از هوک پلیت
ج) استفاده از اندوباتوم به همراه پیچ برای کوراکوئید
د) ریکانسترکشن لیگامانی به تنهایی

۷-مهمترین معیار برای افتراق تیپ IIIA با IIIB درفتگی مفصل ACJ کدام مورد است؟
الف) میزان جابه جایی انتریور به پوستریور
ب ) امکان جااندازی در سطح افقی و بی ثباتی در مقطع horizontal
ج) میزان جا به جایی سوپریور
د) وجود شکستگی همزمان کوراکوئید

سوالات مربوط به آقای دکتر محمد قریشیان

۸-در مورد آناتومی کلاویکل کدام عبارت صحیح می باشد؟
الف) کوچکترین قطر کانال مدولا در محل اتصال تحدب مدیال و تقعر لترال می باشد
ب) کورتکس در قدام کلاویکل ضخیم تر از خلف است
ج) کورتکس در قدام کلاویکل نازک تر از خلف است
د) کوچکترین قطر کانال مدولا در سمت استرنال قرار دارد

۹-کدام صحیح است؟ Titanium elastic nail در مورد فیکساسیون شکستگی کلاویکل با
الف)روش ایده آل برای فیکساسیون شکستگی های سگمانته است
ب) نیاز به ریم کردن قطعه لترال دارد
ج) در کلاویکل های با قوس کمتر فیکساسیون بهتر است
د) معمولا کارگذاری به صورت رتروگرید است

۱۰-احتمال کدام عارضه در فیکساسیون شکستگی کلاویکل با پلیت بیشتر ازنیل تیتانیوم است
الف) شکستگی بعد از خارج سازی
ب)آسیب شریان حین کارگذاری
ج)آسیب شاخه های عصب سوپراکلاویکولار
د)شکستن ایمپلنت

سوالات مربوط به آقای دکتر علیرضا روحانی

۱۱-کدامیک در تصمیم گیری برای عمل جراحی شکستگی گلنویید نقشی ندارد؟
الف. سایز قطعه
ب.میزان جابه جایی قطعه
ج. ثبات مفصل گلنوهومرال
د.ضایعات لابروم

۱۲- در اپروچ خلفی گلنویید از کدام اینتروال محل شکستگی اکسپوز می‌شود؟
الف.بین سوپرا و اینفرااسپیناتوس
ب.اینفرااسپیناتوس و ترس مینور
ج.ترس مینور و ترس ماژور
د.) ترس ماژور و لاتیسیموی دورسی

۱۳- .نحوه کپسولوتومی در اپروچ قدامی شکستگی گلنویید چگونه است؟
الف.عمود بر خط مفصل ‌نزدیک توبروزیته کوچک
ب. .موازی خط مفصل ‌نزدیک توبروزیته کوچک
ج.عمود بر خط مفصل ‌و در محاذات خط مفصلی
د.موازی خط مفصل ‌و در محاذات خط مفصلی

سوالات مربوط به آقای دکتر اکبر خرسندی

۱۴-خانم ۶۴ ساله ای بعلت زمین خوردن مبتلا به شکستگی و در رفتگی چهار قطعه ایشانه راست شده است (four part FX&DX ) مشکل عصبی و عروقی ندارد در سابقه پاراکینیکی Creatinineانمیک است اکنو دیالیز نمی شود ولی مستعد دیالیز است
الف)هز چه زودتر مبادرت به جراحی و تعویض مفاصل می کنید ؟
ب) ابتدا دیالیز و با بهبودی شرایط پاراکینیکی مبادرت به جراحی می کنید؟
ج) بعد از عمل جراحی بیمار را دیالیز می کنید و اگر بیمار بطور دائمی دیالیز ، شد عمل برایش واجب است
د) شکستگی در رفتگی را در مان طبی می کنید عمل توصیه نمی کنید

سوالات مربوط به آقای دکتر نیما باقری

۱۵- جهت ورود نیل در پروگزیمال هومروس با روتاتور کاف چه می کنید؟
الف) در راستای الیاف باز می کنیم و در انتها لب به لب می دوزیم
ب) از روتاتور اینتروال اپروچ می کنیم
ج) روتاتور کاف را از روی گریتر شیو کرده و مجددا به استخوان می دوزیم
د)بدون باز کردن روتاتور کاف از روی آن ورودی نیل را مشخص کرده و سپس ریم می کنیم.

۱۶-در نیل گذاری پروگزیمال هومروس کدام ساختار آناتومیک مهم در معرض خطر بیشتری است؟
الف) عصب آگزیلاری
ب) عصب سوپرااسکاپولار
ج) شریان سیرکومفلکس هومرال قدامی
د) شریان سیرکومفلکس هومرال خلفی

۱۷-در صورت وجود کدام یک از موارد زیر به همراه شکستگی گردن جراحی هومروس بهتر است از درمان با نیل صرف نظر کنیم؟
الف) خردشدگی زیاد
ب) اختلال عملکرد عصب رادیال
ج) شکستگی توبروزیتی جابه جا
د) همه موارد

۱۸-در بیمار با شکستگی پروگزیمال هومروس با ایمپکشن پوسترومدیال واروس که توبروزیته بزرگ بالای سر قرار گرفته است تصمیم به عمل جراحی گرفته اید، کدام وسیله را توصیه می کنید؟
الف) IM nail
ب) Locking plate
ج) CRPP
د) ORIF tension band

سوالات مربوط به آقای دکتر حسین صارمی

۱۹-.بر اساس مطالعات بر روی کاداور فاصله پین ها تا عصب آگزیلاری در فیکساسیون کلاسیک پر کوتانئوس شکستگی های پروگزیمال هومروس چقدر بوده است ؟
الف)۳ میلی متر
ب)۱۵ میلی متر
ج)۲ سانتی متر
د)۵ سانتی متر

۲۰-.در کنترل رادیوگرافیک محل ورود پین لترال برای فیکساسیون پرکوتانئوس شکستگی پروگزیمال هومروس جیت پیشگیری از آسیب عصب آگزیلاری محل ورود پین به کورتکس لترال باید کجا باشد؟
الف)پایین تر از محل امتداد قسمت تحتانی سر هومروس بر روی کورکس لترال
ب)پایین تر از دو برابر فاصله قسمت فوقانی تا تحتانی سر هومروس
ج)در هر فاصله ای که نیاز باشد ولی با sleeveگذاشته شود.
د)با زاویه ۶۰ درجه گذاشته شود

۲۱-.مهمترین اولویت نیلهای اینترامدولاری نسل سوم جهت فیکساسیون شکستگی پروگزیمال هومروس نسبت به نیلهای نسل اول و دوم چیست؟
الف)سیستم لاکینگ دیستال
ب)قطر نیل از ۸ تا ۱۲ میلیمتر
ج)ثبات پیچهای پروگزیمال
د)انگولیشن لترال پروگزیمال نیل

۲۲- کدام نوع شکستگی پروگزیمال هموروس توسط نیل اینترامدولاری قابل فیکساسیون نیست؟
الف)tow part surgical neck
ب)three part greater tuberosity fx
ج)four part fx
د)varus posteromedial fx with both tuberosities fx

سوالات مربوط به آقای دکتر امیررضا مومن زاده

۲۳-حین عمل جراحی همی آرتروپلاستی برای بیماری که دچار شکستگی چهار قطعه ای پروکسیمال هیومروس شده احتمال خطا در کدامیک ازایندکسهای کارگذاری پروتز بیشتر است؟
الف- پوزیشن واروس یا ولگوس پروتز
ب- ورژن پروتز
ج- لترال آفست پروتز
د- ارتفاع پروتز

۲۴- کدامیک از موارد زیر اهمیت کمتری در تصمیم گیری برای تصمیم گیری به انجام آرتروپلاستی اولیه در بیمار دچار شکستگی پروکسیمال هیومروس دارد؟
الف- سن بیمار
ب- وجود یا عدم وجود شکستگی همزمان در اندام تحتانی(نیاز به استفاده از عصا)
ج- عملکرد عضله دلتویید
د- تایپ شکستگی

۲۵-خانم شصت ساله که هم اکنون با زمین خوردن دچار شکستگی دررفتگی شانه راست شده سابقه درد قبلی شانه بخصوص درد شبانه و ناتوانی از بالا بردن کامل اندام طی دوسال گذشته هم دارد. استفاده از کدام پروتز را برای درمان شکستگی وی منطقی تر میدانید؟
الف- همی
ب- همی با سر بزرگ (اکستندد هد )
ج- توتال
د- ریورس

سوالات مربوط به آقای دکتر خسرو تحویلداری

۲۶-گزینه نادرست در درمان شکستگى هاى پروگزیمال بازو(۳-part 4- , part) را مشخّص کنید.
الف-بیماران مسن، low demand, unfit,همکارى پائین ، درمان غیر جراحى توصیه میشود.
ب-شکستگى با قطعات جابجا و با کیفیت خوب استخوانى ، درمان ORIF پیشنهاد میشود.
ج-با پارگى روتاتور کاف غیر قابل ترمیم ، RTSA( توتال معکوس)
د- شکستگى – در رفتگى در بیماران مُسن با روتاتور کاف سالم، TSA( آناتومیک)

۲۷-کدام گزینه در مورد valgus impacted Fx پروگزیمال بازو صحیح نیست؟
الف-این شکستگى معمولاً part-3 یا ۴- part است
ب-زاویه گردن وتنه بازو بیش از ١۶٠ درجه است.
ج- در متد درمان جراحى آن معمولاً به گرافت استخوانى نیاز است
د- شیوع AVN سر بازو در حد شکستگى هاى ۴-part است.

۲۸-در درمان شکستگى هاى پروگسیمال بازوى افراد مُسن کدام گزینه درست نیست؟
الف -تکنیک ها و implant هاى جدید نتایج جراحى را نسبت به درمان غیر جراحى بطور چشمگیر بهبود بخشیده است.
ب-نزدیک به یک سوّم موارد عمل شده به جراحى مجدد احتیاج داشته اند.
ج- در استئوسنتز، لاکینگ پلیت ها نتایج بمراتب بهترى داشته اند.
د- در روش درمان این شکستگى ها توافق جامعى وجود ندارد.

۲۹-بیمار خانمى ٧٧ ساله است با شکستگى ۴-part پروگزیمال بازو با استئو پروز قابل توّجه، ترجیح شما براى درمان چیست؟
الف-ORIF
ب- hemiarthroplasty
ج-TSA
د-RTSA

سوالات مربوط به آقای دکتر محمد رضا نادری

۳۰- کدامیک از عوارض زیر بدنبال شکستگی های پروگزیمال هومروس شایع تر است؟
الف- مال یونیون
ب- خشکی شانه
ج- نکروز آواسکولر
د- نان یونیون

۳۱-در شکستگی های شانه کدامیک صحیح می باشد؟
الف- زمان شروع توانبخشی (rehabilitation) برای جلوگیری از خشکی شانه اهمیتی ندارد
ب- در هفته های اول یعد از فیکساسیون شکستگی حرکات اکتیو توصیه میشود
ج- موقیت توبروزیته ها در خشکی شانه اهمیت دارد
د- هر سه

 

پاسخنامه سوالات:

۱- ب
۲- ب
۳- الف
۴- الف
۵- ب
۶- ب
۷- ب
۸- الف
۹- ج
۱۰- د
۱۱- د
۱۲- ب
۱۳- ج
۱۴- د
۱۵- الف
۱۶- الف
۱۷- د
۱۸- ب
۱۹- الف
۲۰- ب
۲۱- ج
۲۲- د
۲۳- د
۲۴- ب
۲۵- د
۲۶- الف
۲۷- د
۲۸- الف
۲۹- د
۳۰- ب
۳۱- ج

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا