10 مهر 1402

  همایش فصلی پوتا، جمعه 7 مهر 1402 با عنوان شکستگیهای کودکان و نوجوانان وعوارض، برگزار شد

  28 مرداد 1402

  همایش فصلی پوتا، مهر 1402 با عنوان همایش فصلی پوتا، تیر 1402برگزار خواهد شد

  28 مرداد 1402

  بيست و دومين كارگاه ارتوپدي پرستاری 30 و 31 شهريور 1402 برگزار خواهد شد

  28 مرداد 1402

  بيست و يكمين كارگاه ارتوپدي پرستاري توسط انجمن پتا برگزار گرديد

  28 مرداد 1402

  همایش فصلی پوتا، تیر 1402 برگزار شد

  28 مرداد 1402

  همایش فصلی پوتا، اردیبهشت 1402 برگزار شد

  4 مرداد 1402

  کنگره بین المللی ۲۰۲۲ پوتا، روز چهارم، جلسه دوم (مچ دست)

  4 مرداد 1402

  کنگره بین المللی ۲۰۲۲ پوتا، روز چهارم، جلسه اول (پا و مچ پا)

  4 مرداد 1402

  کنگره بین المللی ۲۰۲۲ پوتا، روز سوم، جلسه دوم (زانو)

  4 مرداد 1402

  کنگره بین المللی ۲۰۲۲ پوتا، روز سوم، جلسه اول (آرنج)

  دکمه بازگشت به بالا