EFORT

انجمن ارتوپدی تروماتولوژی ایران (POTA) از سال 2009 یکی از انجمن های علمی وابسته به EFFORT می باشد (Associated Scientific Member) و تاکنون هر سال یک روز قبل از شروع کنفرانس با دعوتی که از ریاست انجمن های وابسته بعمل می آید بطور فعال در برنامه های General Assembly Strategy and General Assembly meetings این رویداد بزگ علمی شرکت داشته است.

هر ساله این گرد همآیی انجام می گیرد. در این نشست یک روزه، گذشته از آشنایی بیشتر با اساتید ارتوپدی فعال در EFORT سعی می شود POTA و اهداف آن بیشتر به بقیه شناسانده شود و راهکارهای همکاری بیشتر در آینده پی ریزی می شود.

در حال حاضر اعضای POTA می توانند با معرفی نامه ای که از انجمن دریافت می کنند از تخفیف ثبت نام کنگره EFORT بهره مند شوند.

دکمه بازگشت به بالا