انجمن ارتوپدی صدمات اندام و ستون فقرات ایران (POTA)


انجمن ارتوپدی صدمات اندام و ستون فقرات ایران (POTA) در سال ۱۳۸۲ تاسیس شد. اعضای هیئت مدیره هفت نفر می باشند که توسط اعضا برای سه سال انتخاب می شوند.
از بدو تاسیس هدف POTA آموزش و نحوه برخورد صحیح با انواع تروماهای مربوط به اندام، ستون فقرات و مسائل جنبی آن بوده است. در این رابطه سعی شده ارتباط نزدیکی با اساتید محترم داخلی و خارجی داشته باشد تا تبادل علمی بیشتری انجام گیرد، به همین دلیل در کنفرانس های سالیانه و برنامه های مدون فصلی که تا به حال برگزار شده، مقالات مهمی توسط اساتید ایرانی و خارجی ارائه شده است. CD های صوتی و تصویری هر برنامه فصلی آماده است که در صورت تمایل با تماس با دفتر POTA میتوانید آن ها را تهیه کنید.
کنفرانس سالیانه انجمن با همکاری گروه ارتوپدی دانشگاه تهران هر سال به مدت سه روز انجام می گیرد که در آن درباره آخرین رویداد های علمی ارتوپدی و تروما بحث و تبادل نظر می شود. POTA سالی دو بار اقدام به برگزاری همایش در استانهای مختلف ایران می کند. در سفرهای علمی تفریحی که به اتفاق همکاران ارتوپد و خانواده آنها به استان های مختلف انجام می گیرد گذشته از یک روز کنفرانس بازدیدی از دیدنیهای آن استان نیز در برنامه گنجانیده شده است.


انتخابات هیئت مدیره pota

بزودی انتخابات هیئت مدیره POTAبه صورت غیرحضوری برگزار میشود. جهت این امر کمیته انتخابات مرکب از آقایان دکتر میر مصطفی سادات، دکتر محمد نصیر نادری و دکتر غلامحسین کاظمیان تشکیل شده است که مشغول کارهای مقدماتی برگزاری انتخابات می باشند. همکاران محترمی که تمایل به عضویت در انجمن POTA را دارند لطفاً به آدرس info@pota.irاعلام نمایند.
نام و فامیل، شماره ملی، شماره تلفن ،آدرس.
واریز مبلغ یک میلیون ریال حق عضویت به شماره 4978187363 بانک ملت بنام محسن توکلی و محمد جواد مرتضوی و ارسال عکس فیش به آدرس فوق.

لازم به توضیح است شرط کاندید شدن جهت هیئت مدیره و بازرس و یا شرکت در انتخابات عضویت انجمن می باشد.


دکتر محسن توکلی ریاست هیئت مدیره انجمن ارتوپدی حوادث اندام و ستون فقرات ایرانPOTA

ویدئوهای وبینار