صفحه اصلی / اخبار / گرد همآیی هیئت برد POTA

گرد همآیی هیئت برد POTA

گرد همآیی هیئت برد POTA
۲۷ دی ۱۳۹۷
این گرد همآیی سالی یک بار با حضور اساتید و هیئت مدیره های قبلی برگزار می شود و در آن برنامه های یک سال گذشته انجمن ارائه می شود و سیاست های کلی سال آینده ریخته می شود.

درباره admin