Pota Spine

شاخه اسپاین (ستون فقرات) انجمن تروماتولوژی اندام و ستون فقرات ایران pota، تحت عنوان (pota spine) ،POTAS با هدف تمرکز بر تروماهای ستون فقرات در بیماران تروما دیده در سال ۱۳۹۳ پس از تصویب در هیئت مدیره انجمن به جهت اهمیت این موضوع در بیماران ترومایی تشکیل شد.

تروماهای ستون فقرات از نظر تشخیص و درمان در بین جراحان ارتوپد کشور کمتر مورد توجه قرار می گیرد. بنابراین یکی از اهداف POTAS آشنا کردن همکاران ارتوپد در مورد جنبه های مختلف تروماهای ستون فقرات بخصوص تشخیص اولیه و اقدامات ضروری اولیه در بیماران تروما دیده می باشد.

یکی دیگر از اهداف این شاخه نزدیک کردن دو گروه جراحان ارتوپد ستون فقرات و جراحان اعصاب ستون فقرات با همدیگر و بحث و تبادل نظر در موارد چالش برانگیز است. در همین راستا تاکنون دو همایش با موضوع ترومای ستون فقرات در تاریخ های ۹۳٫۱۱٫۱۷ و ۹۵٫۵٫۲۲ برگزار گردیده است. در هر دو تلاش شد از همکاران ارتوپد و جراحان اعصاب ستون فقرات استفاده شود و دیدگاه های مختلف در موارد مشترک مورد بررسی و بحث و تبادل نظر قرار گیرد .

یکی از برنامه های ثابت POTAS برگزاری سالانه جلسات مشترک می باشد. ما پذیرای هرگونه پیشنهاد در جهت ارتقاء سلامت بیماران ترومایی و افزایش آگاهی و اطلاعات به روز همه همکاران ارتوپد و جراحان اعصاب که با بیماران ترومایی در ارتباط هستند می باشیم. این امر می تواند ما را در جهت پیشبرد اهداف فوق یاری کند.

دکمه بازگشت به بالا