DKOU

یکی از فعالیت های بین المللی انجمن ارتوپدی حوادث اندام و ستون فقرات ایران (POTA) همکاری با انجمن تروماتولوژی آلمان (DKOU) می باشد. همایش DKOU یکی از کنفرانس های معتبر اروپا می باشد که هر سال ماه اکتبر در کشور آلمان شهر برلین برگزار می شود. تعداد شرکت کنندگان این برنامه بسیار زیاد است. مقالات در سالنهای متعدد و به دو زبان آلمانی و انگلیسی ارایه می شوند. شرکت های تجاری مهم اروپا و دنیا نیز با شرکت فعال خود جاذبه این برنامه را دو چندان میکنند.

مذاکرات POTA و DKOU در سال ۲۰۱۵ کلید خورد و موفق شدیم ارتباط نزدیکی با هم داشته باشیم. اولین دست آورد آن اجرای مقالات توسط POTA در یک برنامه نود دقیقه ای در سال ۲۰۱۶ بود که با موفقیت انجام شد. همکارانی که در این برنامه سخنرانی داشتند عبارتند از:
خانم دکتر مرادی و آقایان دکتر علی زاده، توکلی، ابراهیم پور، مرتضوی، طحامی، میرزا شاهی و هموطن عزیزمان آقای دکتر تزوال که در کشور آلمان فعالیت دارند.

کنفرانس DKOU درسال ۲۰۱۷ از تاریخ ۲۴ الی ۲۷ اکتبر برگزار می شود. در این همایش، POTA بار دیگر برنامه ای را به مدت نود دقیقه اجرا می کند. عنوان این برنامه Difficulties of fracture diagnosis & management in developing countries است.

دکمه بازگشت به بالا