همایشهای فصلی پوتا

در هر فصل POTA یک سمپوزیوم برگزار می کند و درباره موضوع خاصی در ترومای ارتوپدی بین شرکت کنندگان بحث و تبادل نظر انجام می گیرد. در مورد تکنیکها، تجربیات، تازه ها و اشتباهات تشخیصی و نحوه پیشگیری از این اشتباهات و چگونگی برخورد با عوارض صحبت می شود. سعی شده است که برنامه فقط به صورت ارائه مقاله نباشد و بیشتر به صورت تبادل نظر خواهد بود. این روش باعث می شود تا هم درک و یادآوری مطالب بالاتر رود و هم برنامه کسالت آور و خسته کننده ای نخواهیم داشت.

این برنامه که پنج ساعت طول می کشد روزهای جمعه اول هر ماه برگزار می گردد. در صورت تداخل با برنامه های دیگر ارتوپدی و یا مناسبت خاصی تغییر تاریخ آن به اطلاع همکاران می رسد. در ابتدا حدود ۲۰ سوال بین شرکت کنندگان توزیع می شود و در پایان به سه نفر که جواب درست داده باشند هدیه ای به رسم یادبود تقدیم خواهد شد. سوالات و جواب ها مربوط به مباحثی است که در طی روز در مورد آنها صحبت می شود. بنابر این اگر کسی در جلسه حضور داشته باشد به آسانی می تواند جواب درست را متوجه شود.

اخبار و اطلاعات همایشهای فصلی پوتا

دکمه بازگشت به بالا