هیئت مدیره

دکتر محسن توکلی

دکتر علیرضا غزنوی

دکتر سید سعید خیبری

دکتر عادل ابراهیم پور

دکتر فرزاد عموزاده

دکتر نیما باقری

دکتر ذبیح الله حسن زاده

دکتر روشنک مرادی

دکتر محمدعلی اخوت پور

دکتر محمد صدیقی

دکتر بابک سیاوشی

دکمه بازگشت به بالا